De kerk van Gronsveld is een nieuw beeld van Sint Sebastianus rijker. Hoewel de Schutterij van Gronsveld met het Sint-Sebastianusvaandel een afbeelding van de patroonheilige meevoert, ontbrak tot op heden een beeld in de kerk. In dat gemis is nu voorzien. Tijdens een H. Mis werd het beeld ingezegend door pastoor Storcken. Het gaat niet om een zuiver museale verfraaiing van het kerkinterieur, maar om een zichtbaar teken dat herinnert aan onze schutterij en een heilige die volgens het verhaal op 22 januari van het jaar 288, zijn openbare getuigenis voor Christus moest bekopen met een gruwelijke marteldood.

Sebastianus is op de gebruikelijke wijze uitgebeeld, halfnaakt aan boom gebonden en doorschoten met pijlen. Deze manier van voorstellen gaat terug op het verhaal dat Sebastianus diende als officier in het leger van de Romeinse keizer Diocletianus (284-305). Onder diens regering vond een van de laatste grote christenvervolgingen in Rome plaats. Toen werd ontdekt dat Sebastianus in het geheim christen was, werd hij doorschoten met pijlen. Volgens de legende werd hij naakt aan een boom werd gebonden. Hij overleefde deze executie en legde na zijn genezing opnieuw in het openbaar getuigenis af van zijn geloof. Wegens die standvastigheid werd hij doodgeknuppeld en als ultieme vernedering werd het lichaam in het grote riool van Rome gesmeten. Uiteindelijk werd hij begraven in de catacomben aan de Via Appia in Rome, op de plaats werd later de basiliek van Sint Sebastiaan buiten de Muren werd gebouwd.

De verering van de martelaar Sebastianus kreeg al snel een grote verbreiding. Hij is vooral bekend als patroon van militairen en schutterijen. Omdat pijlen al in de klassieke Oudheid in verband werden gebracht met de pest (de Griekse god Apollo zou met pijlen de pest hebben verspreid) wordt Sint Sebastianus beschouwd als een der belangrijkste beschermers tegen deze ziekte.

Vanaf de hoge plek op de sokkel in het schip kan vanaf nu Sint Sebastianus een wakend oog houden op ons, op Gronsveld en Rijckholt en de naar hem genoemde schutterij.