De Uüverighèid en de onderofficieren

RangThans vervuld doorLoopbaan binnen de schutterij
UüverighèidIs het bestuur van de schutterij en bestaat uit alle officieren alsmede de Koning en de Oud-koning.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de Majoor, de Kapitein-adjudant van de majoor, de Secretaris-Penningmeester en de Hulpsecretaris.
Majoor (te paard)
Is voorzitter van het bestuur en heeft de algemene leiding over de schutterij
Philip GorissenIs als grenedeer mee opgetrokken vanaf 1994 en in 2002 ingetreden in het Tamboer en Klaroenkorps van onze Koninklijke Schutterij. Is in 2019 tot majoor verkozen.
Kapitein-adjudant van de majoor (te paard)
Is plaatsvervangend majoor en vicevoorzitter
John GorissenVan 1964 tot 1980 tamboer bij het Tamboer- en klaroenkorps.
Vanaf 1980 Kapitein-adjudant van de majoor.
Luitenant-adjudant van de majoor (te paard)Piet MansVanaf 1972 Luitenant-adjudant van de Majoor.
Vanaf 11 jaar muzikant bij de Harmonie.
KoningDominique MarellLid van de drumband van de Koninklijke Harmonie
Oud-KoningBert HoubenVan 2012 tot 2016 Koning.
Kapitein-adjudant van de koningLaur NelissenVan 1968 tot 1988 Grenedeer bij het blauwe peloton.
Vanaf 1988 Kapitein-adjudant van de koning.
Bevelvoerend Kapitein van het rode pelotonChel SchrijnemaekersVanaf 1992 Grenedeer bij het rode peloton.
Vanaf 2012 Kapitein van het rode peloton.
Bevelvoerend Luitenant van het rode pelotonHarry WaberVanaf 1980 Grenedeer bij het rode peloton.
Vanaf 2012 Luitenant van het rode peloton.
Bevelvoerend Kapitein van het blauwe pelotonPiet HuvenersVan 1976 tot 2008 Grenedeer bij het blauwe peloton.
Vanaf 2008 Kapitein van het blauwe peloton.
Bevelvoerend Luitenant van het blauwe pelotonHenry GoessensVan 1960 tot 1996 Grenedeer bij het blauwe peloton.
Vanaf 1996 Luitenant van het blauwe peloton.
Luitenant-Secretaris-penningmeesterLewie BernardsVan 1964 tot 2000 standaarddrager.
Van 2000 tot 2004 Hulpsecretaris.
In 2004 door de leden van de Overheid gekozen tot Secretaris-penningmeester.
HulpsecretarisEloy PleunisVanaf 2012 Grenedeer bij het rode peloton, benoemd op 4 oktober 2021 door de Uüverighèid
1e Luitenant Kwartiermeester (te paard)Roy DodemontSinds 2016 Grenedeer bij het blauwe peloton. Vanaf 2016 1e Luitenant Kwartiermeester
1e Luitenant Kwartiermeester (te paard) Robert SpronckVan 1969 tot 1979 muzikant bij de harmonie van Gronsveld.
Van 2000 tot 2016 2e Luitenant Kwartiermeester.
Vanaf 2016 1e Luitenant Kwartiermeester

Bovenstaande officiersplaatsen worden nadat ze zijn vrijgevallen, op de eerstvolgende Pinkstermaandag van de Grote Bronk, uitgegeven aan de hoogst biedende en worden aangenomen voor het leven.
Niet worden uitgegeven de plaatsen van Majoor, Luitenant Secretaris-penningmeester, Hulpsecretaris, Koning en oud-Koning.
De Majoor wordt voor het leven gekozen door de “sjötte” die 18 jaar of ouder zijn en hun inlage hebben betaald.
De Luitenant Secretaris-penningmeester en de Hulpsecretaris worden gekozen door de leden van de Overheid.
Koning is diegene die op Pinkstermaandag van de Grote Bronk de vogel afschiet.

Verder wordt -zoals boven omschreven- uitgegeven, de vijf Bielmanplaatsen en de plaatsen van de vier Adjudant-vaandeldragers en de Adjudant-standaarddrager.

Bielmannen

Commandant van de bielmannenMarc SmeetsTrekt sinds 1992 mee op
Hij heeft jarenlang (t/m Grote Bronk 2008) een bijzondere taak gehad in het schut (sjöt) maken van nieuwe leden.
BielmanJan HuitsVan 1980 tot 1988 Grenedeer bij het rode peloton.
Vanaf 1988 Bielman met aks.
BielmanJohn DoyenIn 1992 Grenedeer van het rode peloton.
Vanaf 1992 Bielman met aks.
BielmanBert MingelsVan 1992 tot 2000 Grenedeer bij het rode peloton.
Vanaf 2000 Bielman met aks.
BielmanHarold BergenhuizenHarold was vanaf 1992 Grenedeer bij het blauwe peleton.
Vanaf 2016 Bielman met zaag.

Adjudant-vaandeldrager en -standaarddrager

Adjudant-vaandeldragerEdwin HayenHubertusvaandelVanaf 1996 Grenedeer van het rode peleton.
Vanaf 2016 Adjudant-vaandeldrager.
Adjudant-vaandeldragerHan TillieKeizersvaandelVan 1975 tot 2001 lid van de Koninklijke Harmonie.
Vanaf 2016 Adjudant-vaandeldrager.
Adjudant-vaandeldragerNico StarrenSint-SebastianusvaandelVan 1980 tot 1996 Klaroenblazer bij het Tamboer- en klaroenkorps.
Vanaf 2000 Adjudant-vaandeldrager.
Adjudant-vaandeldragerJeremy ErkensSchuttenvaandelVanaf 1996 lid van de drumband van de Koninklijke Harmonie.
Vanaf 2016 Adjudant-vaandeldrager.
Adjudant-standaarddragerThomas BroexKoningszilverVanaf 2004 Adjudant-standaarddrager.

Verder trekken mee op:

Grenedeers

De schutterij kent twee pelotons, het rode en het blauw peloton. Ieder peloton bestaat uit 76 Grenedeers die een geweer dragen van het type voorlader. Ieder peloton telt een bevelvoerende Kapitein en een bevelvoerend Luitenant.
Als onderofficieren maken deel uit van elk peloton: 1 Sergeant-majoor met sabel, 2 Sergeanten met sabel en 4 Korporaals met geweer. Deze onderofficiersrangen worden toebedeeld aan hen die het langste met de schutterij zijn opgetrokken.
Een groep van ongeveer 10 oud-gedienden vormt de Koningswacht. Zij dragen een sabel.

Tamboer- en klaroenkorps

Het Tamboer- en klaroenkorps bestaat uit 46 muzikanten en 1 Tamboer-maître met de rang van Sergeant-majoor.
Onder de muzikanten is er een plaatsvervangend Tamboer-maître. De Tamboer-maître en de plaatsvervangend Tamboer-maître worden uit en door de leden van het Tamboer-en klaroenkorps gekozen.
Verder bestaat het korps uit 1 Sergeant en 2 Korporaals. Deze onderofficiersrangen worden toebedeeld aan hen die het langste met de schutterij zijn opgetrokken.

Tamboer-maîtreGus HayenVan 1976 tot 2009 Tamboer bij het Tamboer- en Klaroenkorps.
Vanaf 2009 Tamboer-maître.
Hulp Tamboer-maîtrePaul HanssenVanaf 1985 Tamboer bij het Tamboer- en klaroenkorps.
Vanaf 2009 tevens hulp Tamboer-maître.

De Koningin en haar Hofdames

De koningin: Wendy van Caldenborgh.
Zij is Koningin vanaf Pinkstermaandag 2016 tot Pinkstermaandag 2020.
De aspirant Koning kan, als hij zich opgeeft om op de vogel te schieten, ook zijn eventuele Koningin opgeven, die hij daarvoor gevraagd heeft en die heeft toegezegd. Een andere mogelijkheid is om geen Koningin te vragen. Als men dan de vogel afschiet, is de eerste vrouw die de nieuwe Koning “de mei steekt” zijn Koningin.
De Hofdames van de Koningin worden, voor de periode van 4 jaar, gevraagd door de Koningin. Deze groep wordt samengesteld uit vrouwen verdeeld over Gronsveld en Rijckholt.
De Koningin kan maximaal 15 Hofdames uitzoeken, meer passen er niet op de Koninginnenwagen.

(kleine)Vaandeldragers en Cadetten.

Vaandeldragers
Er zijn 12 kleine vaandeldragers

4 rode vaandels
4 groene vaandels
4 blauwe vaandels
De vaandeldragers worden voor de Grote Bronk gekozen uit groep 7 en 8 van de basisschool.

Cadetten
Er zijn 6 cadetten die door de Koning worden uitgezocht. Zij dragen allen een sabel. Tijdens de processie draagt een cadet de schuttenbeker, een cadet draagt het kussen met daarop de lauwerkrans en twee cadetten dragen kussens met oud koningszilver.