De nieuwe majoor

Philip Gorissen

Zondag 10 november 2019 hebben de leden van onze schutterij een nieuwe Majoor gekozen. 360 Sjötte hebben hun stem uitgebracht waarvan 8 ongeldige stemmen, 2 blanco stemmen, 116 stemmen voor Roger Gorissen en 234 stemmen voor onze nieuwe Majoor Philip Gorissen. Philip is 45 jaar en met de Grote Bronk in 1976 schut gemaakt. Hij is als grenedeer mee opgetrokken vanaf 1994 en in 2002 ingetreden in het Tamboer- en Klaroenkorps van onze Koninklijke Schutterij.

Onze dank gaat uit naar iedereen, inclusief de kasteleins, die geholpen hebben bij deze verkiezingen en er een extra feestelijke “Bronk”-dag van hebben gemaakt. Dank ook aan beide kandidaten welke hun ambitie voor onze schutterij bloot hebben gelegd en de “wedstrijd” zijn aangegaan. Wij feliciteren onze nieuwe Majoor en wensen hem heel veel succes bij de uitvoering van zijn taak als voorzitter van onze vereniging, maar wij adviseren onze Majoor ook om er vooral van te genieten !

De Uüverighèid

Sluit Menu