Op deze pagina staan de voorwaarden betreffende:

 • Wachtlijst voor “grenedeers” en tamboer- en klaroenkorps.
 • Vogelschieten.
 • Schenking vrijgekomen plaatsen.

Op Paasmaandag 1992 is tijdens de algemene ledenvergadering een commissie samengesteld. Deze stelde zich tot doel te bekijken of het mogelijk is de bestaande regels met betrekking tot het toetreden tot de schutterij te vereenvoudigen.
Mede op advies van de commissie heeft de Overheid van de schutterij het volgende besluit genomen:

1. Men kan op de wachtlijst geplaatst worden indien men:

 • 16 jaar of ouder is
 • woonachtig is in de Parochies Gronsveld of Rijckholt.
  Als men op de wachtlijst is geplaatst en daarna buiten de parochies Gronsveld of Rijckholt gaat wonen, blijft men op de wachtlijst gehandhaafd.

2. Optrekken met de schutterij kan indien:

 • men op Pinkstermaandag in het jaar van de Grote Bronk 18jaar of ouder is
 • men één volledige Grote Bronk heeft meegemaakt (minimaal 8 jaar schut is)
 • men woonachtig is in de parochies Gronsveld of Rijckholt

3. Bij verhuizen buiten de parochies Gronsveld of Rijckholt geldt het navolgende:

 • indien men 4 of meer Grote Bronken (minimaal 12 jaar) met de schutterij is opgetrokken, kan men niet meer worden uitgesloten van deelname aan de bronk-activiteiten
 • indien men minder dan 4 Grote Bronken mee is opgetrokken en niet meer woonachtig is in de parochies Gronsveld of Rijckholt, mag men de eerst komende Grote Bronk nog één keer mee optrekken
 • deze bepalingen gelden voor alle geüniformeerden binnen de schutterij, behalve de Overheid, waarvan de leden woonachtig moeten zijn in de parochies Gronsveld of Rijckholt, (zie gewijzigde statuten van 16 juli 1911).

4. Aan het vogelschieten kan men deelnemen indien men:

 • de Nederlandse nationaliteit bezit (zie gewijzigde Statuten van 16 juli 1911)
 • op Pinkstermaandag in het jaar van de Grote Bronk 21 jaar of ouder is
 • twee volledige Grote Bronken heeft meegemaakt.

5. Een vrijgekomen plaats kan worden aangenomen door diegene die:

 • op Pinkstermaandag in het jaar van de Grote Bronk 21 jaar of ouder is
 • twee volledige Grote Bronken heeft meegemaakt (12 jaar na schut maken). (Iemand die een geschonken plaats binnen de schutterij bekleedt en – om welke redenen dan ook – niet kan deelnemen aan de bronk-activiteiten van dat jaar, moet in overleg met de overheid een vervanger aanwijzen).

6. Voor het deelnemen aan alle hierboven genoemde activiteiten moet men:

 • woonachtig zijn in de parochies Gronsveld of Rijckholt
 • schut zijn
 • zijn inlage betaald hebben
 • aan de statuten/reglementen van de schutterij voldoen.

7. In alle gevallen waarin voornoemde punten niet voorzien, beslist de overheid.

8. Alle eerdere bepalingen van de overheid met betrekking tot voornoemde punten een tot en met zes, komen bij deze te vervallen.

Aldus besloten in de vergadering van de overheid op 12 januari 2000 te Gronsveld.

Tijdens overleg met het bestuur van de harmonie, is besloten dat hij, die zijn lidmaatschap (werkend lid) met de harmonie beëindigt, drie jaar moet wachten eer hij met de schutterij kan optrekken.

Sluit Menu