Iedere “sjöt”, die op de vogel wil schieten en voldoet aan de reglementen van de schutterij, kan zich aanmelden bij de secretaris. Dit vindt plaats op de dinsdag vóór Pinksteren tussen 20.00 en 22.00 uur. Hij, die een koningin heeft gevraagd, meldt dit in een gesloten briefomslag bij de secretaris. Als de aspirant-schutter geen koningin heeft gevraagd, wordt dit openbaar gemaakt. De vrouw die hem, nadat hij de vogel heeft afgeschoten, als eerste de “mèi sjtik” (een boeketje bloemen aanbiedt), is dan zijn koningin.