Vandaag is het de grote dag, het “oétsjprëke” van de “Groete Broonk”. Circa een week keer vóór Pasen maakt de secretaris van de schutterij bekend dat op Paasmaandag, na de hoogmis, in de basisschool St. Martinus een algemene ledenvergadering van de schutterij zal plaatsvinden. De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de majoor. Hij opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hierna wordt aan de aanwezige leden de vraag gesteld “Broonke v’r of broonke v’r neet?” Meestal klinkt dan uit volle borst van de in groten getale aanwezige leden en belangstellenden “V’r broonke”.

De vergadering wordt vervolgd met het herdenken van de sjötte die de laatste vier jaar zijn overleden. Het “oétsjprëke” van de “Groete Broonk” wordt bevestigd door aansluitend aan de vergadering de nationale driekleur op de vogelstang te plaatsen. Het hele dorp moet weten dat de Grote Bronk zal doorgaan. Het “oëtsjpréke” van de “Groete Broonk” heeft een diepere betekenis. Het herinnert aan de periode dat bepaalde omstandigheden (oorlog, economische crisis) het doorgaan van de Grote Bronk in de weg stonden. Enkele weken na de vergadering halen de geüniformeerden hun uitrusting (geweren, kleding en dergelijke) op. Daarna begint het exerceren voor de “grenedeers”.

Sluit Menu