Sacramentsdag is donderdag vóór de “broonk”. De koningin gaat, vergezeld van haar hofdames, huis aan huis een bijdrage vragen voor de aankoop van een cadeau voor de koning. Dit cadeau wordt hem met “Kuüningmèijsjtëke” namens de gehele dorpsgemeenschap aangeboden. Degenen die een bijdrage geven, worden uitgenodigd om aan de koffietafel aan te zitten, die door de koning op de dag van “Kuüningmèijsjtëke” wordt aangeboden.

Op Sacramentsdag wordt ’s avonds na de H. Mis in Rijckholt de Sacramentsprocessie gelopen.

Sluit Menu