Evenals de Aartsbroederschap der Koninklijke Schutterij Sint Sebastianus, heeft de Koninklijke Harmonie van Gronsveld een rijke historie. Al in 1835 werd in Gronsveld, als een van de eerste plaatsen in Limburg, een harmonie opgericht. Zij kreeg de naam “Harmonie van Gronsveld”. De behoefte aan het verkrijgen van een dorpseigen muziekvereniging kwam voort uit het feit dat men bij grote gelegenheden, zoals de jaarlijkse H. Sacramentsprocessie niet meer langer afhankelijk wilde zijn van muzikanten die werden ingehuurd uit grotere plaatsen uit de regio.
In de eerste decennia van de 19e eeuw was een harmonie, zeker in een dorp, een grote zeldzaamheid en als men festiviteiten muzikaal wilde opluisteren moest men muzikanten inhuren, hetzij een groepje, hetzij een aantal individuen. Op een oude aquarel uit die tijd waarop de Bronk van Gronsveld is afgebeeld, ziet men enkele individuele muzikanten met de processie meetrekken: één trompettist, één klarinettist en één violist. Dat was alles.

Uiteraard ging het oprichten van een harmonie ook in die tijd niet van een leien dakje, maar omdat het overgrote deel van de Gronsveldse bevolking achter de oprichting van een eigen harmonie stond, kwamen er mensen en middelen beschikbaar. De offerbereidheid van de gemeenschap was zo groot dat in totaal 18 muziekliefhebbers een instrument konden gaan bespelen. Al snel na haar oprichting werd de harmonie van Gronsveld uitgenodigd om processies in diverse Zuid-Limburgse en zelfs Belgische kerkdorpen op te luisteren. Ook werd na verloop van tijd, veelal met succes, aan concoursen en festivals in de provincie deelgenomen. Een aparte vermelding verdienen de waarlijk schitterende en zeer exclusieve uniformen die de muzikanten toen ook al droegen. In het stijlvolle tenue van laken waarin de kleuren zwart, rood en wit uitmuntend op elkaar zijn afgestemd, vormt het korps, waar het zich ook vertoont, een stijlvol en kleurrijk geheel. Sinds haar oprichting neemt de Harmonie van Gronsveld een vooraanstaande plaats in het openbare leven van het dorp in. Naast het verzorgen kan concerten en andere muziekuitvoeringen en het opluisteren van veelal plaatselijke evenementen, is de harmonie van oudsher betrokken bij een aantal kerkelijke feesten en plechtigheden zoals het naar de kerk begeleiden van de communicantjes, het opluisteren van de processie en het “iénhoéle” van een nieuwe pastoor of neminist.

Harmonie en schutterij in 1906
Harmonie en Schutterij – 1906

De harmonie is niet meer weg te denken bij plaatselijke religieuze, culturele en folkloristische manifestaties. De harmonie van Gronsveld is een van de oudste muziekverenigingen in Limburg, ja zelfs in Nederland. Voor zover bekend zijn er in Limburg slechts drie oudere korpsen. Mede vanwege haar hoge leeftijd, haar grote inzet, verdiensten en prestaties en ook vanwege haar grote betekenis voor het plaatselijke en regionale culturele gebeuren heeft onze harmonie in 1960 het predicaat “Koninklijk” gekregen. Sinds die tijd siert een kroontje dan ook het verenigingsvaandel. Met recht kan worden gesteld dat de Harmonie van Gronsveld vanaf haar oprichting, wellicht met uitzondering van de periodes in en kort na de beide wereldoorlogen, een bloeiende vereniging is, waar teamgeest, verenigingstrouw en betrokkenheid hand in hand gaan en waar sprake is van een goede samenwerking en communicatie tussen alle geledingen. Tot de harmonie behoren ook de drumband en het leerlingenorkest. Het muzikale peil van elke muziekvereniging vormt te allen tijde een voortdurende bron van zorg en aandacht. Ook de ontwikkelingen in partituren, instrumenten en de benodigde bezetting qua kwaliteit en kwantiteit staan niet stil. Het is dan ook uiterst prettig te constateren dat zowel de harmonie als de drumband een hoog muzikaal niveau hebben bereikt, getuige de promoties bij de concoursen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dit geldt zeer zeker ook voor de Gronsveldse harmonie. Al jaren wordt een zeer actief wervings- en opleidingsbeleid gevoerd dat, naar gebleken is, goed aanslaat bij de Gronsveldse jeugd.

Wie vooruit wil, moet investeren in de toekomst en door het kweken van een goed opgeleide en gemotiveerde aanwas wordt de basis gelegd voor de instandhouding en, zo mogelijk, voor de verdere uitbouw van de vereniging Dat de Gronsveldse gemeenschap nauw betrokken is bij de harmonie en bijzonder met haar meeleeft, blijkt niet alleen uit het grote aantal actieve leden. Er is ook een onafhankelijke en juridisch zelfstandige Supportersvereniging die de harmonie in zeer belangrijke mate steunt en die financiële middelen verwerft om met name instrumenten, uniformen en opleidingen te bekostigen. De Koninklijke Harmonie van Gronsveld en de Aartsbroederschap der Koninklijke Schutterij Sint-Sebastianus hebben een lange en rijke historie en zijn nauw verweven met de Gronsveldse en Rijckholtse gemeenschap. Laten we ons bewust zijn van deze culturele rijkdom en laten we er alles aan doen om deze in stand te houden en over te dragen op de nieuwe generaties.