Enkel mannen kunnen lid worden, ongeacht hun leeftijd. Zij worden “sjöt” door donker bier te drinken uit de schuttenbeker, een in koper gevatte Nautilusschelp. Tijdens het drinken wordt het schuttenvaandel over het hoofd van de “sjöt” in spe heen en weer bewogen en neuriën de omstanders een drie-tonige melodie. Als de inlage (contributie) betaald is, wordt de “sjöt” in het register ingeschreven.